KWF stopt met Samenloop  –  Dankjewel voor jullie inzet 💜

Berichtgeving van het KWF:

Beste Samenloper,
Met pijn in het hart hebben we besloten te stoppen met de KWF Samenloop. Dat betekent dat KWF geen tijd, geld en middelen meer beschikbaar zal stellen voor de lokaal georganiseerde Samenloop-evenementen.

Waarom stoppen we?
De pandemie heeft ons allen hard geraakt. Net als veel andere goede doelen heeft KWF het afgelopen jaar te maken gehad met een grote terugval in inkomsten. Door het niet doorgaan van evenementen is er in 2020 veel minder geld opgehaald, terwijl de vaste kosten doorliepen. Ook in 2021 zullen we tientallen miljoenen mislopen als gevolg van de coronacrisis. De relatief hoge kosten van een Samenloop zijn hierdoor niet langer te verantwoorden, ondanks inspanningen om deze terug te brengen.

Terugkijken op mooie momenten
We begrijpen dat deze beslissing bij velen van jullie moeilijk zal vallen. Na bijna 15 jaar en 265 Samenlopen komt er nu definitief een einde aan een bijzonder evenement, dat voor duizenden mensen heel veel heeft betekend. We kunnen terugkijken op veel mooie en vaak ontroerende momenten die wij samen met jou hebben meegemaakt.

Dankbaar
We zijn jou enorm dankbaar voor alles wat je voor de Samenloop hebt gedaan. We koesteren de herinnering aan de vele gevoelens van saamhorigheid en troost die we samen mochten beleven.