Leefstijlinterventies specifieke doelgroepen vergoed door uw ziektekostenverzekeraar

Leefstijlinterventies specifieke doelgroepen
bij Fysio Hoofddorp
vergoed door uw ziektekostenverzekeraar

Beweegprogramma: programma ter bevordering van de actieve leefstijl en verhoging van de fitheid van mensen met één van de volgende aandoeningen:
artrose
diabetes mellitus type II
COPD (gold I en II)
coronaire hartziekten
osteoporose
oncologie

WebDesign: Felixa "scoren met je website"