Bewegen met een hartaandoening

Bij de afronding van uw hartrevalidatie traject heeft u informatie gekregen over het belang van bewegen bij uw hartaandoening.
Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen kan uw leven verrijken.

Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie ondergingen en die moeite hebben hun actieve leefstijl te handhaven is in een aantal gecertificeerde fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld.

Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut van Fysio Hoofddorp met specifieke deskundigheid op het gebied van coronaire hartziekten u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert het beweegprogramma u op?

Uw kwaliteit van leven verbetert met een actievere leefstijl. U krijgt een betere conditie en leert verantwoord bewegen. U voelt zich fitter!

Beweegprogramma’s