Hartrevalidatie

Voor wie:

Voor mensen met een hartaandoening zoals na een hartinfarct, na een hartoperatie of hartziekte.

Voor mensen met een verhoogd risico op een hartaandoening.

Aanmelding bij FysioHoofddorp:

Bij aanmelding volgt eerst de intake welke bestaat uit:

Invullen van een specifieke vragenlijst.

Indien u eerst de revalidatie/reactivatie heeft doorlopen in het ziekenhuis; worden uw gegevens naar ons toegezonden of u krijgt ze mee. (overleg met uw cardioloog, verpleegkundige of begeleidend fysiotherapeut; elk ziekenhuis heeft zijn eigen beleid)

Vervolgens krijgt u een aantal specifieke conditie en krachttesten om uw individuele oefenprogramma goed af te stemmen op uw mogelijkheden/doelstellingen.

Training:

Hartrevalidatie

Tijdens de intake wordt bepaald of u de trainingen start in een één op één situatie (dwz samen met de fysiotherapeut) of start in groepsverband maximaal 8 – 9 personen; ook onder continue begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Trainingsduur is maximaal 1 uur. De trainingsfrequentie die wordt geadviseerd is 2x/week.

Voordelen:

  • Bevorderen van herstel en conditie
  • Inzien van eigen cardiale beperking
  • Het leren grenzen te (ver)leggen
  • Meer zelfvertrouwen, minder angst
  • Indien nodig of gewenst hebben wij nauw overleg met verwijzer; specialist/huisarts of andere disciplines zoals verpleegkundigen, de voedingsdeskundige/diëtiste, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker.

Chronisch ZorgNet

Fysio Hoofddorp is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.
Dit is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) / etalagebenen / rokersbenen , long- en hartaandoeningen.

Fysio Hoofddorp is buitengewoon lid van Harteraad (voorheen de Hart en Vaatgroep

Harteraad is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement.

Harteraad is partner van de Hartstichting

Fysio Hoofddorp ketenpartner van Zorggroep Haarlemmermeer.

Dit is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie die eerstelijns zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om te komen tot de beste zorg dichtbij huis