Orthopedische geneeskunde

Orthopedische geneeskunde

Deze behandelvorm bestaat uit een grondige en systematische onderzoeks- en behandelmethode voor patiënten met aandoeningen van weke-delenletsels van het bewegingsapparaat. Dit kan zijn spier, pees, ligament, slijmbeurs, gewrichtskapsel, meniscus, corpus liberum of discus.

Na een klinisch onderzoek volgt een gerichte behandeling; voor de fysiotherapeut diepe dwarse frictie, mobilisatie/manipulatie, kapselrekking en tractietechniek en voor artsen injecties en infiltraties.

Voor vele fysiotherapeuten en artsen blijkt Cyriax al jaren een zeer goede en betrouwbare onderzoeks- en behandelmethode te zijn.