Qualiview

Wat is Qualiview?

Een online platform voor gezondheidszorg organisaties om, met behulp van patiëntervaringsonderzoek, stuurinformatie te krijgen voor de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, medewerkers en praktijk.

Qualiview – rapportage 2022:

Uw ervaring is belangrijk voor onze praktijk!

Wilt u ons helpen om de dienst verlening binnen onze praktijk te verbeteren?
Dan kunt u meedoen aan het onderzoek van Qualiview.

De vragenlijst kan vragen bevatten over de volgende onderwerpen:

  • bejegening
  • accommodatie
  • informatievoorziening
  • behandeling door uw behandelaar
  • en meer……

Uw behandelend fysiotherapeut zal u, meestal aan het einde van de behandelperiode, vragen of u benaderd mag worden per email door Qualiview voor een onafhankelijk onderzoek.

Deelname betekent

  • uw email adres opgeven
  • een digitale uitnodiging ontvangen
  • circa 5 minuten online een vragenlijst invullen
  • volledig anoniem blijven
  • gebruik van onderzoeksresultaten en relevante achtergrondkenmerken

Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd.

Anonimiteit: antwoorden worden van persoonsgegevens gescheiden (niemand weet wat u heeft geantwoord).
Vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld en alleen gebruikt om u een uitnodiging te sturen. Alleen de geanonimiseerde resultaten en relevante achtergrondkenmerken worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.qualiview.nl

Heeft u klachten? Maak een afspraak!